Etikai Kódex

Jelen Etikai Kódex
 a Business Energy Klub etikai szabályait és iránymutatásait tartalmazza.

Üzemeltető cég: Karrierügynökség Kft.

Székhelye: 4244 Újfehértó, Bartók Béla utca 12.
Cégjegyzékszám: 15-09-080201
Adószám: 24211637-2-15
Képviselő: Varga István / +36 70 320 20 84
Email: 
varga.istvan@businessflow.hu


Az érintettek köre


Az Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy minden érintettel ismertesse azon etikai normákat, melyeket a Business Energy szervezete támaszt a hozzá kapcsolódó gazdasági társaságokkal, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személyekkel, illetve azokat képviselő természetes személyekkel.


Az érintettek listája

 • a Business Energy tulajdonosa és vezetői
 • a Business Energy alkalmazottai és megbízott munkatársaik, valamint azok cégeinek alkalmazottai
 • a Business Energy tagjai, személyes közreműködői
 • a Business Energy vendégei, akik a próbaalkalmakat használják

Az Etikai Kódexben foglaltak betartása minden érintett számára kötelező.

A Business Energy kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden érintett megismerje és alkalmazza az Etikai Kódexben foglaltakat.

Az Etikai Kódex összefoglalóan tartalmazza egyrészt a betartandó etikai normákat, másrészt felhívja a figyelmet az etikai kockázatokra is. Támogatást nyújt az etikai problémák felismerésében és kezelésében, valamint tartalmazza az etikai ügyek bejelentésének folyamatát.


A Business Energy etikai eljárási rendje


A Business Energy ügyvezetője, operatív vezetője és a klub vezetői alkotják a Business Energy Etikai Bizottságát, melynek feladatai:

 • Irányítja az Etikai Kódexxel kapcsolatos kommunikációt és képzéseket
 • Támogatást és iránymutatást nyújt az érintetteknek az Etikai Kódex betartásában.
 • Tagokra és vendégekre vonatkozó etikai kérdéseket vitat meg, és hoz döntéseket.
 • Dönt a tagjelöltek csatlakozási kérelméről (ki csatlakozhat az érdekközösségéhez).
 • Végrehajtó szerepet lát el etikai kérdésekben.

Az Etikai Bizottság feladata, hogy az üzleti közösséggel kapcsolatban álló valamennyi érintett betartsa az Etikai Kódex előírásait.


Az etikai bejelentés rendje


Amennyiben tag az Etikai Kódex megsértésével kapcsolatos tevékenyéget, viselkedést, kommunikációt kíván jelenteni, azt a Business Flow applikáció "Bejelentés" menüpontjában tehet meg.


Kik tehetnek bejelentést? 

 • a Business Energy tulajdonosa és vezetői
 • a Business Energy alkalmazottai és megbízott munkatársaik, valamint azok cégeinek alkalmazottai
 • a Business Energy tagjai, személyes közreműködői
 • a Business Energy vendégei, akik a próbaalkalmakat használják

A bejelentésben ki kell térni az alábbi kérdésekre:

 • Milyen témában kíván bejelentést tenni?
 • Mi történt? Hol történt? Kik voltak érintve az ügyben? (ha van bármilyen dokumentum, akkor csatolja az e-mailhez)

 

Business Energy etikai kódex


A Business Energy VENDÉGEIRE vonatkozó etikai szabályok:

 1. Összesen 2 próbaalkalmat használhat arra, hogy megismerje a Business Energy működését, és felmérje a benne rejlő üzleti potenciált. Utána döntenie kell a Business Energy tagság kiváltásáról.

 2. Nem végez hálózatépítő (MLM-es) tevékenységet. Ha multi-level marketinggel foglalkozik, beszélhet a termékeiről és szolgáltatásairól, de nem hozhatja szóba a multi-level marketing rendszerhez való csatlakozásból származó egyéb előnyöket.

 3. A találkozó résztvevőinek megismerésére és együttműködések kialakítására törekszik, nem direkt értékesítési célokkal érkezik.

 4. Az üzleti klub tagjaival és az ajánlott üzleti partnerek körében jóindulatot és bizalmat épít, pozitív és támogató magatartást tanúsít.

 5. Őszinte az üzleti klub tagokkal és a számára ajánlott üzleti partnerekkel, valamint tartja magát a szakmája etikai irányelveihez.

 6. A Business Flow 8-tól kapott jelenléti listát kizárólag személyes kacsolatépítésre használja, nem küld spam üzeneteket a résztvevők számára.

 7. Ha etikátlan magatartással szembesül, értesíti a tényekről és tapasztalatokról az üzleti klub Etikai Bizottságát.

A Business Energy TAGJAIRA, és szerződött partnereire vonatkozó etikai szabályok:

 1. Nem végez hálózatépítő (MLM-es) tevékenységet. Ha multi-level marketinggel foglalkozik, csak a termékeiről és szolgáltatásairól beszél, és nem hozza szóba a multi-level marketing rendszerhez való csatlakozásból származó egyéb előnyöket.

 2. A tagokkal és vendégekkel, valamint az ajánlott üzleti partnerek körében jóindulatot és bizalmat épít, pozitív és támogató magatartást tanúsít.

 3. Őszinte a Business Energy tagokkal és a számára ajánlott üzleti partnerekkel, és tartja magát a szakmája és a Business Energy etikai irányelveihez.

 4. Felelősséget vállal, és figyelemmel kíséri/előkészíti/utána jár az adott és kapott üzleti ajánlásainak.

 5. Óvatos, amikor olyan résztvevő számára ad üzleti ajánlást, akit még nem ismer (a számára ismeretlen Business Energy és Business Flow Online tagokra is érvényes útmutatás).

 6. A Business Flow 8-tól kapott jelenléti listát kizárólag személyes kacsolatépítésre használja, nem küld spam üzeneteket a résztvevők számára.

 7. Teljesíti az általa szóban, vagy írásban tett vállalásokat és megállapodásokat, különös tekintettel a szerződéses és fizetési fegyelem betartására, valamint az üzleti klubon belül vállalt szerepkörrel vállalt feladatokra. 

 8. A közösség érdekeit szem előtt tartva rendszeresen hív megbízható vendéget, ezzel növelve a csoport üzleti erejét és elérését.

 9. Vendégeit tájékoztatja a Business Energy etikai szabályairól, illetve felelősséget vállal a hozott vendég etikus viselkedéséért.
   
 10. A felmerülő félreértéseket megbeszélés útján kezeli, a vitás esetekről tájékoztatja a Business Energy vezetőségét.

 11. A tag, ha etikátlan magatartással szembesül, értesíti a tényekről és tapasztalatokról a Business Energy Etikai Bizottságát.